پست های ارسال شده در آدر سال 1389

جرعه چهارم

تا گفتی: " بابا..."   با سَر آمد!   +   پی نوشت دوستان:   کَلا بَل لا تُکرمون الیتیم...بند دلش با بند گوشواره پاره شد...                                                       (گل درشت!)     ادامه مطلب
/ 6 نظر / 19 بازدید